"TEATR" — oylik, adabiybadiiy, axborotreklama jurnali. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 26 mart farmonining 5bandiga asosan 1999-yil tashkil boʻlgan, mart oyida jurnalning 1—2-qoʻshma soni nashrdan chikarilgan. Jurnadda oʻzbek teatr sanʼati tarixi, teatr sanʼati dargʻalarining ijodi, dramaturgiya, rejissura muammolari, sevimli sanʼatkorlar hayoti va ijodi, saxna orti zahmatkashlari ijodi, viloyatlar sahnalarida namoyish etilayotgan spektakllarga taqriz maqolalar, bahs va munozaralar keng yoritiladi.