Teleskop (yulduz turkumi)

yulduz turkumi

Teleskoposmonning jan. qismida joylashgan yulduz turkumi. Eng yorugʻ yulduzi 3,5 koʻrinma yulduz kattalikka teng. Kuzatishga eng qulay vaqt — iyul va avgust oylari hisoblanadi.