Tip (yun. typos — iz, nusxa, namuna, obraz) — 1) biror narsaning muhim belgilarga ega boʻlgan shakli, turi, namunasi, modeli; 2) tipologiyam tadqiq etilayotgan real narsaning boʻlagi. 3) xarakterli xususiyatlarga ega boʻlgan odam, oʻz guruhining, aksariyat, maʼlum qatlamning, millat yoki davrning yorqin vakili.