Tomas jarayoni — suyuq fosforli choʻyanni qisilgan havo yoki boshqa oksidlovchi gaz aralashmasi muhitida konvertera.^ qayta ishlab poʻlatga aylantirish. Ingliz metallurgi S. J. Tomas (1850 — 85) taklif qilgan (1878). Tomas jarayoni tarkibida 2% gacha fosfor (R) boʻlgan choʻyanni qayta ishlashga imkon bergan. Olingan to maye poʻlati tarkibida azot va fosfor marten pulatidagnga nisbatan kamligi tufayli 20-asr boshlarida marten pechiaa poʻlat olish usuli Tomas jarayonini siqib chiqara boshladi. 70-yillarda Tomas jarayoni oʻrnini kislorodkonverterli jarayon egalladi.