Trener (ing . train — tarbiyalamoq, oʻrgatmoq) — q. Sport ustozi.