Trilobitalar (Trilobita) -qirilib ketgan qadimgi boʻgimoyokdilar sinfi. Ilk kembriy davri dengizlari choʻkmalaridan maʼlum; paleozoyda qirilib ketgan. T. kembriy va ordovik davrida keng tarqalgan; barcha dengizlarda yashagan. Gavdasi 10—800 mm. Tanasi boʻgʻimlarga boʻlingan; ovalsimon yassi. Har bir boʻgʻimi qorin tomonida bir juftdan ikki shoxli oyoqlari boʻlgan. Oyoklar asosida joylashgan jabralar yordamida nafas olgan. Boshi ustki tomonidan qalqon bilan krplangan. Fasetkali koʻzlari yaxshi rivojlangan. T. boʻgʻimoyoklilar evolyutsiyasini tushuntirishda, ularning qazilma qoldiklari esa paleontologiya va stratigrafiyada katta ahamiyatga ega. Qadimda yashagan T.ning 10000 turi maʼlum.