Triptix (lOH.triptychos — uch qavat, uch buklangan) —umumiy badiiy gʻoya, mavzu yoki syujet bilan birlashgan 3 qismdan tashkil topgan tasviriy sanʼat asari (kartina, relyef, rayem va shu kabi).