Tropik iqlim deb tropiklarga xos iqlim tipiga aytiladi. Köppen iqlim tasnifida tropik iqlimga quruq boʻlmagan, yillik oʻrta harorati 18°C (64,4°F) dan baland boʻlgan har qanday iqlim kiradi.

Tropik iqlimda joylashgan Naples shahridagi plaj.

Tropik iqlim uchun kichik mavsumiy harorat oʻzgarishi xarakterlidir. Shimoliy yarimsharda tropik iqlim shimoldan suptropik, janubdan esa subekvatorial iqlim bilan chegaralangan.