Tub sonlar — 1 dan va oʻzidan boshqa boʻluvchilarga ega boʻlmagan, 1 dan katta butun musbat sonlar: 2, 3, 5, 7’...; 1 dan katta har qanday butun son yagona usulda Tub sonlar koʻpaytmasiga yoyiladi. Tub sonlarning cheksiz koʻp ekanligini birinchi marta Yevklid isbotlagan. L. Dirixle a va b oʻzaro tub sonlar boʻlganda aQp(pq0, 1, 2,...) arifmetik progressiyada cheksiz koʻp Tub sonlar borligini koʻrsatdi (1837). 1 bilan p orasidagirik matematiklar urinishlari bilan Tub sonlarga oid koʻplab natijalar olinganiga qaramay bir talay muammolar hal etilmay qolmoqsa.