Turkiya buyuk millat majlisi

Milliy majlis-(millatlar ligasi) Birichi jahon urushi tugagandan keyin AQSH prezidenti V.Vilson Taklifiga binoan tuzilgan. Maqsad_Dunyoda tinchlik saqlash. Faolyat olib borgan yili (1919-1946)