Tuygʻu organlari, tuyish organlari — teri, tayanchharakat apparati (muskullar, pay va boshqalar), baʼzi shilliq qavatlar (lab, til va boshqalar) dagi masxus retseptorlar. Tuygʻu organlari yordamida organizm tashqi muxit turli omillarining kompleks taʼsiri (mexanik taʼsirot, tra, ogʻriq)ni qabul kidali. Tuygʻu organlari terida notekis tarqalgan; sezish xususiyati yuqori boʻlgan sohalar (odam qoʻlining barmoqlari, lab, jinsiy aʼzolar va boshqalar) da ular koʻp. Erkin nerv oxirlari Tuygʻu organlarining eng koʻp tarqalgan turidir. Tuygʻu organlarining turlitumanligi, ular sathi va muvaqqat qoʻzgʻalishining oʻziga xosligi organizmning xilmaxil taʼsirotlarni seza olishiga imkon beradi.