Tuzilma yoki tarkib — biron-bir narsaning ichki tuzilishi; biron-bir narsaning tabiati, qonuniyatlari, qismlarining o'zaro harakatlari bilan bog'liq bo'lgan fundamental, moddiy yoki nomoddiy tushuncha.

Fizik tuzilma tahrir

Biologik tuzilma tahrir

Kimyoviy tuzilma tahrir

Jamiiy tuzilma tahrir

Musiqiy tuzilma tahrir

Texnik tuzilma tahrir