Tuzilma yoki tarkib — biron-bir narsaning ichki tuzilishi; biron-bir narsaning tabiati, qonuniyatlari, qismlarining o'zaro harakatlari bilan bog'liq bo'lgan fundamental, moddiy yoki nomoddiy tushuncha.

Fizik tuzilmaTahrirlash

Biologik tuzilmaTahrirlash

Kimyoviy tuzilmaTahrirlash

Jamiiy tuzilmaTahrirlash

Musiqiy tuzilmaTahrirlash

Texnik tuzilmaTahrirlash