Tuzilma yoki tarkib — biron-bir narsaning ichki tuzilishi; biron-bir narsaning tabiati, qonuniyatlari, qismlarining o'zaro harakatlari bilan bog'liq bo'lgan fundamental, moddiy yoki nomoddiy tushuncha.

Fizik tuzilma

tahrir

Biologik tuzilma

tahrir

Kimyoviy tuzilma

tahrir

Ijtimoiy tuzilma

tahrir

Musiqiy tuzilma

tahrir

Texnik tuzilma

tahrir