UTC+3:30 — Greenwich oʻrtacha vaqtidan 3:30 soatga surilgan vaqt mintaqasi. Bu vaqt mintaqasidan qishda (noyabr-mart) Eron Islom Respublikasida foydalanishadi. (Tehron vaqti)

UTC+3:30 xaritadagi jahon vaqt mintaqasi:
havo rangda — UTC+3:30 mintaqasi qishqa (noyabr-mart) Shimoliy yarim sharda (yozda (aprel-oktyabr) — UTC+4:30 )

DavlatlarTahrirlash