UTC+3:30 — Greenwich oʻrtacha vaqtidan 3:30 soatga surilgan vaqt mintaqasi. Bu vaqt mintaqasidan butun yil Eron Islom Respublikasida foydalanishadi (Tehron vaqti).

UTC+3:30 xaritadagi jahon vaqt mintaqasi:
havo rangda — UTC+3:30 mintaqasi butun yil davomida

Davlatlar tahrir