Uncyclopedia — Vikipediyaga parodiya qiluvchi satirik onlayn ensiklopediya. Uning logotipi, ichi bo'sh "pazzle kartoshka",

Uncyclopedia
Slogani Fuck shirt
Ochilgan sanasi 2005-yil 5-yanvar

Vikipediyaning globus boshqotirmasi logotipini parodiya qiladi va u o'zini "kontentsiz ensiklopediya" deb ataydi va Vikipediyaning "erkin ensiklopediya" shioriga parodiya qiladi. 2005-yilda tashkil etilgan