Undov gap — soʻzlovchining ichki hishayajonini, voqelikka boʻlgan turlicha emotsional munosabatlarini ifodalovchi ran. U.g . oʻziga xos tuzilishga va grammatik belgilarga ega. U.g . da ohangning roli katta boʻlib, qanday mazmun ifodalanishiga qarab, ohang ham oʻzgarib turadi. U.g . larda qayratlanish, taajjub, zavqlanish, orzuumid, achinish, qoʻrqish kabi emotsional mazmun ifodalanishi mumkin. Odatda, hishayajon ifoda qilayotgan soʻz kuchli ohangga ega boʻladi. Mac, Eh, bu vodiy naqadar goʻzal! Bu kunlarga kim yetdiyu, kim yetmadi! (Oʻ. Hoshimov). U.g . larning tarkibida undov soʻzlar, yordamchi soʻzlar ishtirok etishi mumkin. Bunday gaplarda fikr kuchli hishayajon bilan ifodalanganligi uchun baʼzi adabiyotlarda ular hishayajon ran deb ham yuritiladi va koʻpincha ular oxiriga undov belgisi qoʻyiladi.