Universal Serial Bus

kompyuterni qoʻshimcha moslamasi boʻlib unda fayl ,musiqa, turli xildagi programmalar saqlash mumkin

Universal Serial Bus (USB). Komputerni qoʻshimcha Moslamalar bilan bogʻlovchi BUS Sistema.

USB-1.1-ning Simvoli