Universal Serial Bus

Universal Serial Bus (USB). Komputerni qo'shimcha Moslamalar bilan bog'lovchi BUS Sistema.

USB-1.1-ning Simvoli