Universal Serial Bus

kompyuterni qoʻshimcha moslamasi boʻlib unda fayl ,musiqa, turli xildagi programmalar saqlash mumkin

Universal Serial Bus (USB). Komputerni qo'shimcha Moslamalar bilan bog'lovchi BUS Sistema.

USB-1.1-ning Simvoli