Uzluksiz funksiya

matematik funksiya bilan yuq kutilmagan o'zgarishlar ichida baholamoq

Uzluksiz funksiya - maʼlum shartni qanoatlantiruvchi funksiya; muhim tushunchalardan biri. f(x) funksiya £eL toʻplamda aniqlangan va xoyeYe shu toʻplamning limit nuqtasi boʻlsin. Agar limf(x) = f(x0) boʻlsa, f{x) funksiya x=x0 nuqtada uzluksiz deyiladi. Funksiyaning uzluksizligini quyidagicha aytish ham mumkin: agar ixtiyoriy ye>0 son uchun shunday 5>0 son topilsinki, bunda hx— xp | <5 tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha jce Ye da hf(x)—f(x^ I <e tengsizlik bajarilsa, fi x) funksiya x=x0 nuqtada uzluksiz deyiladi. Agar fi x) funksiya Ye toʻplamning har bir nuktasida uzluksiz boʻlsa, u shu Ye toʻplamda uzluksiz deyiladi. Uzluksiz funksiyalarning xossalari: uzluksiz funksiyalarning yigʻindisi, ayirmasi, koʻpaytmasi hamda nisbati (mahraj nolga teng boʻlmagan holda) yana uzluksiz boʻladi; (fi x) (xe Rm) funksiya FczR1" toʻplamda berilgan boʻlsa, uning xoye Gʻ nuqtada uzluksizligi yuqoridagiday taʼriflanadi.

Birinchi taʻrif tahrir

Agar   boʻlsa,   funksiya   nuqtada uzluksiz deyiladi.

Demak,   funksiyaning   nuqtada uzluksiz ushbu 1)   ning mavjudligi, 2)   boʻlishi shartlarining bajarilishi bilan ifodalanadi.

Misollar tahrir

  1. Ushbu   funksiya   nuqtada uzluksiz boʻladi, chunki  
  2. Ushbu   funksiyani qaraylik. Ravshanki,   nuqtada   boʻladi. Demak, qaralyotgan funksiya  ,   nuqtada uzluksiz boʻladi. Ammo   boʻlganligi sababli   boʻladi. Demak,   funksiya   nuqtada uzluksiz boʻlmaydi. Funksiya limitning Geyne va Koshi taʻriflariga binoan funksiyaning   nuqtadagi uzluksizligini quyidagicha taʻriflash mumkin.

Ikkinchi taʻrif tahrir

Agar   da     boʻladigan ixtiyoriy   ketma-ketlik uchun   da   boʻlsa,   funksiya   nuqtada uzluksiz deyiladi.

Uchinchi taʻrif tahrir

Agar   son olinganda ham shunday   son topilsaki,   uchun   tengsizlik bajarilsa,   funksiya   nuqtada uzluksiz deyiladi.

Odatda,   ayirma argument orttirmasi,   esa funksiya orttirmasi deyilib, ular mmos ravishda   va   kabi belgilanadi:  ,  .

Unda funksiya uzluksizligining birinchi taʻrifidagi munosabat ushbu   koʻrinishga keladi.

Demak, munosabatni funksiyaning   nuqtada uzluksizligi taʻrifi sifatida qarash mumkin.

Aytaylik,   funksiya   toʻplamda berilgan boʻlib,   nuqta X toʻplamning oʻng (chap) limit nuqtasi boʻlsin.

Toʻrtinchi taʻrif tahrir

Agar     boʻlsa,   funksiya   nuqtada oʻngdan (chapdan) uzluksiz deyiladi.

Demak,   funksiya   nuqtada oʻngdan (chapdan) uzluksiz boʻlganda funksiyaning oʻng (chap) limiti uning   nuqtadagi qiymatiga teng boʻladi:    .

Keltirilgan taʻriflardan,   funksiya   nuqtada ham boʻlganda, ham chapdan bir vaqtda uzluksiz boʻlsa, funksiya shu nuqtada uzluksiz boʻlishini topamiz.

Umuman,   funksiyaning   nuqtada uzluksiz boʻlishi,   berilganda ham unga koʻra shunday   topilib,   boʻlishini bildiradi.

Beshinchi taʻrif tahrir

Agar   funksiya   toʻplamining har bir nuqtasida uzluksiz boʻlsa,   funksiya   toʻplamda uzluksiz deyiladi.

Oltinchi taʻrif tahrir

  toʻplamda uzluksiz boʻlgan funksiyalardan iborat toʻplam uzluksiz funksiyalar toʻplami deyiladi va   kabi belgilanadi.

Masalan,   boʻlishi,   funksiyaning   segmentining har bir nuqtasida uzluksiz, yaʻni   funksiya   intervalning har bir nuqtasida uzluksiz,   nuqtadan oʻngdan,   nuqtadan esa chapdan uzluksiz boʻlishini bildiradi.

Funksiyaning uzulishi tahrir

Aytaylik,   funksiya   da   berilgan boʻlib,   boʻlsin.

Maʻlumki,   funksiyaning   nuqtadagi oʻng va chap limitlari  ,   mavjud boʻlib,   tenglik oʻrinli boʻlsa, u holda   funksiya   nuqta   funksiyaning uzulish nuqtasi deyiladi.

Yettinchi taʻrif tahrir

Agar limitlar mavjud va chekli boʻlib, tengliklarning birortasi oʻrinli boʻlmasa,   nuqta   funksiyaning birinchi tur uzulish nuqtasi deyiladi. Bunda   ayirma funksiyning   nuqtadagi sakrashi deyiladi.

Masalan,   funksiya     nuqtada birinchi tur uzilishiga ega, chunki  ,   boʻlib   boʻladi. Agar hech boʻlaganda limitlarning birortasi mavjud boʻlmasa yoki cheksiz boʻlsa,   nuqta   funksiyaning ikkinchi tur uzilish nuqtasi deyiladi.

Masalan, ushbu   funksiya   nuqtada ikkinchi tur uzilishiga ega boʻladi, chunki bu funksiya   nuqtadagi oʻng va chap limitlari mavjud emas.

Murakkab funksiyaning uzluksizligi tahrir

Faraz qilaylik,   funksiya   toʻplamda,   funksiya esa   toʻplamda aniqlangan boʻlib, ular yordamida   murakkab funksiya tuzilgan[1].

Manbalar tahrir

  1. Гулмирза Худойберганов, Азизжон Ворисов. Функциянинг узлуксизлиги тушунчаси, 2010 — 95-99 bet.