Xalq kuylari — xalq ijodiga mansub koʻshiq va cholgʻu kuylari.