Xrom rudalari — toʻq yashil kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 1990°, zichligi 5,21 g/sm3, suvda erimaydi. Ishqorlar bilan xromitlar hosil qiladi. Boʻyoklar tayyorlashda, shisha va sopollarni boʻyashda, katalizator sifatida ishlatiladi. Xrom (U1)oksid — xromat angidrid SgO3, toʻq qizil kristall modda. Suyukdanish temperaturasi 196°, zichligi 2,8 g/sm3. Suv bilan xromat kislota hosil qiladi, kuchli oksidlovchi. Xrom olishda, xromlashda ishlatiladi. Zaharli.