Xromosfera [xromo... va (atmo)sfera] — Quyosh atmosferasi qatlamlaridan biri. Bevosita fotosfera ustida joylashgan. Quyosh toʻliq tutilgan paytda oddiy koʻzga gardishning atrofini uragan pushti halqa tarzida kurinadi.