Yagellonlar — Polsha qirollari (1386—1572) va Litva buyuk knyazlari (1377—1572, tanaffuslar bilan) sulolasi; Ya. vakillari, shuningdek, Chexiya (1471— 1526) va Vengriya (144044. 14901526)da ham hukmronlik qilishgan. Sulola asoschisi Yagaylo nomidan olingan.