Yassitogʻlik — platformali tektonik rejimli sharoitlarda uzoq davom etgan denudatsiya taʼsirida tekislangan va keyinroq koʻtarilgan hamda eroziyaga uchragan keng maydonlar. Yassitogʻliklarga dengiz sathidan 500 m dan balandroq boʻlgan, yer yuzasi tekis yoki bir oz toʻlqinsimon tekislik va kirlar misol boʻladi.

Pajarito plato