Ю (kirill)

(Yudan yoʻnaltirildi)

Ю — oʻzbek kirill alifbosining oʻttizinchi harfi. Oʻzbek adabiy tilida til oʻrta, sirgʻaluvchi y undoshi bilan til orqa, lablashgan u unlisi birikmasini (yu) ifodalovchi grafema. Soʻz boshida (yulduz, yurak, yuqori), oʻrtasida (buyuk, tuyuq, evolyutsiya) va oxirida (intervyu, menyu) kela oladi. Yuklama va bogʻlovchi sifatida qoʻllanishini hisobga olmaganda, soʻz oxirida faqat yevropa tillaridan oʻzlashgan soʻzlar tarkibida uchraydi. Turkiy xalqdar qoʻllagan avesto, urxunenisey, sugʻd, uygʻur, arab, lotin grafikalari asosidagi alifbolarda bunday grafema mavjud emas, u faqat kirill (rus) grafikasi asosidagi alifbodagina uchraydi.