ASCII (inglizcha: American Standard Code for Information Interchange) — bosma belgilar va boshqa maxsus kodlar uchun Amerika Qoʻshma Shtatlari standart kodlash jadvali. Ingliz tilining amerika variantida [esqi] shaklida aytiladi, Buyuk Britaniyada esa [asqi] shaklida koʻproq aytiladi; oʻzbekchada ham [asqi] shaklida aytiladi.

ASCII

ASCII oʻnlik sonlar, lotin va milliy alifbolar, tinish belgilari va boshqaruvchi belgilarni tasvirlovchi kodlashlarni oʻz ichiga oladi. Dastlab 7-bitlik qilib yaratilgan, keyinchalik 8-bitlik baytga oʻtkazilgan ASCII 8-bitlikning yarmi deb qabul qilina boshlandi. Komputerlarda odatda 8-bit va kod jadvalining ikkinchi yarmi bilan ishlangan ASCII kengaytmasi foydalaniladi (masalan KOI-8).

34

ASCIIning milliy variantlari

tahrir

Yunikodda birinchi 128 ta belgi US-ASCIIning belgilari bilan mos keladi.

Kodlanish

tahrir
  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
0. NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS TAB LF VT FF CR SO SI
1. DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2.   ! " # $ % & ' ( ) * + , . /
3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4. @ A B C D E F G H I J K L M N O
5. P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6. ` a b c d e f g h i j k l m n o
7. p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

Boshqaruvchi belgilar

tahrir

Jadvalning tuzilmaviy xossalari

tahrir

EHMda ASCIIning tasvirlanishi

tahrir
  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
0. NUL SOM EOA EOM EQT WRU RU BELL BKSP HT LF VT FF CR SO SI
1. DC0 DC1 DC2 DC3 DC4 ERR SYNC LEM S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
2.                                
3.                                
4. BLANK ! " # $ % & ' ( ) * + , . /
5. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                
A. @ A B C D E F G H I J K L M N O
B. P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]
C.                                
D.                                
E.   a b c d e f g h i j k l m n o
F. p q r s t u v w x y z       ESC DEL

Escape

27


F1

112

F2

113

F3

114

F4

115

F5

116

F6

117

F7

118

F8

119

F9

120

F10

121

F11

122

F12

123

Print Screen

Scroll Lock

145

Pause

19


192

1

49

2

50

3

51

4

52

5

53

6

54

7

55

8

56

9

57

0

48

-

189

=+

187

Back Space

8

Insert

45

Home

36

Page Up

33

Num Lock

144

/ доп.

111

* доп.

106


+ доп.

107

Tab

9

Q

81

W

87

E

69

R

82

T

84

Y

89

U

85

I

73

O

79

P

80

[

219

]

221


Delete

46

End

35

Page Down

34

7 доп.

109

8 доп.

107

9 доп.

105

Caps Lock

20

A

65

S

83

D

68

F

70

G

71

H

72

J

74

K

75

L

76

186

222

Enter

13
4 доп.

100

5 доп.

101

6 доп.

102Enter доп.


13

Shift

16

Z

90

X

88

C

67

V

86

B

66

N

78

M

77

,<

188

.>

190

/

191

Shift

16

\|

220Up

38


1 доп.

97

2 доп.

98

3 доп.

99

Ctrl

17

win


Alt

18

Space Bar

32

Alt

18

win

list

Ctrl

17


Left

37

Down

40

Right

39

Ins/0

45/96

Del/.

46/110

Eslatmalar

tahrir


Sh. qarang

tahrir

Havolalar

tahrir


Andoza:Belgilar kodlanishlari