Alkillash – organik moddalarga bir valentli alkil guruhlarini kiri-tish. A. reaksiyasiga komponentlarning konsentratsiyasi va o‘zaro nisbati, kata-lizatorlar hamda temperatura va boshqa omillar ta’sir qiladi. Texnikada A. yo‘li bilan yuqori oktanli yonilg‘i (izooktan va boshqalar), benzol gomologlari (kumol, etilbenzol va boshqalar) va ko‘pgina boshqa birikmalar oli-nadi. Shuningdek A.dan bo‘yoq, dorivor moddalar, oddiy va murakkab efirlar, maxsus uglevodorodlar va boshqa moddalarni sintez qilishda foydalaniladi.

AdabiyotlarTahrirlash

  • OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil