Arbuzov reaksiyasi – 3 va-lentli fosfor efirlari (fosfitlar, fosforitlar, fosfinlar va ular ay-rim hosilalari)ning alkillovchi yoki aril-lovchi reagentlar ta’sirida fos-for – uglerod bog‘i hosil qilib qayta guruhlanishi natijasida 5 valentli fosfor birikmalariga aylanish reaksi-yasi.Arbuzov reaksiyasida alkillovchi va arillovchi mod-dalar sifatida alkil-va alkilengaloge-nidlar geterotsiklik birikmalarining galogenli hosilalari, karbon kislotalar angidridlari va boshqa ishti-rok etishi mumkin. Arbuzov reaksiyasi fosfor – uglerod bog‘li birikmalar, pestitsidlar, shifobaxsh preparatlar, ekstragentlar va boshqa moddalarni olishda keng qo‘llaniladi. Reaksi-yani A. Ye. Arbuzov 1905 yilda kashf qilgan.

AdabiyotlarTahrirlash

  • OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil