Atom radiusi - atom yadrosi va shu atom elektron qobigʻidagi eng uzoq joylashgan barqaror elektronning orbitasi orasidagi masofa. Atom radiusi pikometrda oʻlchanadi. Davrda tartib raqam ortishi bilan kamayadi. Gruppalarda tartib raqam ortishi bilan ortadi. Ionning radiusi elektronga bog'liq, elektron qancha kòp bòlsa, radius ham ortadi.