Elektron - manfiy zaryadlangan barqaror elementar zarracha. Barcha moddalarning atomlaridagi elektron qobiqlar elektronlardan tashkil topgan. Elektron zaryadi elementar, deb qabul qilinadi va u −1,6021892(46)×10−19 Klga teng.

 k  m  t 
Elementar zarrachalar
Fermionlar: Kvarklar: Yuqori · quyi · Gʻalati · Mahliyo · Ost · Ust | Leptonlar: Elektron · Muon · Tau · Neytrinolar
Bozonlar: Kalibrli bozonlar: Foton · W va Z bozonlari · Gluon
Hali kuzatilmagan zarrachalar: Higgs bozoni | Graviton | Boshqa gipotetik zarrachalar

Elektron (elektro...) — fizika fanida birinchi kashf qilingan, eng kichik elektr zaryadga ega boʻlgan elementar zarra. E.ni 1897 yilda ingliz fizigi J. J. Tomson kashf etgan. E. har qanday atom tarkibidagi manfiy zarralardan iborat. Neytral atomda E.lar soni yadrodagi protonlar soniga teng . Elektron boshqa manolarda kelib turli xil shakllari bor. "Elektron hukumat","elektron pochta", "Elektron raqamli imzo" va hk.