Butun sonlar

(Butun sondan yoʻnaltirildi)

Butun sonlar toʻplami hisoblanadi. Uni quyidagicha taʼriflash mumkin: Natural sonlar va ularga qarama qarshi sonlar hamda nol birgalikda butun sonlarni tashkil qiladi.Musbat va manfiy sonlar va nol ham shu butun sonlar ro’yhatiga kiradi. Butun sonlar Z(zet) harfi bilan belgilanadi. Qudratov shohnur