Elektrmanfiylik - molekuladagi atomning elektronlarni torta olishini ifodalovchi xarakteristika. Atama amerikalik kimyogar Laynus Poling tomonidan kiritlgan.

Li ning elektromanfiyligi 1 deb qabul qilingan elektromanfiylik litiyga nisbatan olingan