Elektronvolt (eV) — xalqaro birliklar tizimiga kirmagan, ammo qoʻllanib kelinayotgan energiya birligi; bitta elementar zaryad (elektron zaryad) ning elektr maydonida potensiallar farqi 1 V ga teng boʻlgan ikki nuqtasi orasidan oʻtganda oladigan energiyaga teng: 1eV=1,6021910” J. 1 kilo elektronvolt (KeV)=103eV; 1 megaelektronvolt (MeV)=106eV; 1 gigaelektronvolt (GeV)=109eV.