Etik kiygan mushuk (Italyancha: Il gatto con gli stivali; Fransuzcha: Le Maître chat ou le Chat botté), Yevropa adabiyotida uchraydigan, shuningdek, o‘zida adolat uchun kurash, kuchlilik va chopqirlik xislatlarini mujassam etgan to‘qima qahramon mushuk.

1843-yilda L. Curmer tomonidan nashr qilingan nusxasi