Etnoxoronim (yun. ἔθνος, etnos — „millat“, χῶρος, xoros — „joy“, όνυμα, onima — „nom“) deganda biror yerda yashovchilar atalishi tushuniladi. Oʻzbek tilida etnoxoronim -lik qoʻshimchasi orqali yasakladı. Masalan, Samarqand uchun etnoxoronim — samarqandlik, Jizzaxjizzaxlik va hk.