Faktorial (ing . factor — koʻpaytuvchi) — butun manfiy boʻlmagan sonlar uchun aniklangan, amadsa teztez uchrab turadigan funksiya; ph kabi belgilanib, 1 dan p gacha hamma butun sonlarning koʻpaytmasiga teng , yaʼni i!=12... p. Qulaylik uchun 0!=1 deb olinadi. F., ayniqsa, kombinatorikada koʻp uchraydi. Mac, n oʻquvchini bitta qatorga tizishning usullari soni l! ga teng , p ortishi bilan ph funksiya juda tez usadi. Ingliz matematik J. Stirling 1730 yili i! funksiyaning qiymatini taqribiy hisoblash uchun juda qulay formulani taklif qilgan (qarang Stirling formulasi):