Falangalar (grekcha: φάλαγξ [phalanx] — boʻgʻim) — barmoqning bir boʻlagi, bir boʻgʻimi; umurtqali hayvonlarda oyoq, odamlarda esa qoʻloyoq barmoqlari skeletini tashkil etuvchi naysimon mayda suyaklar nomi.

Odamlarda falangalar
Hayvonlarda falangalar