Fanerozoy eoni, fanerozoy (yun, phantros — aniq, ochiq, zoe — hayot, hayot tarzi) — Yer geologik tarixining paleozoy, mezozoy va kaynozoy eralarini oʻz ichiga olgan, umumiy muddati 570 mln. yilni tashkil etgan vaqt (eon)ning juda katta kismi. Yer geologik tarixini kriptozoy eoni va Fanerozoy eoniga amerikalik geolog J. Chedvik ajratgan (1930).