Fazo fundamental kattalik boʻlib, quyidagicha taʼriflanishi mumkin:

  • olamning fundamental tuzilishi qismlaridan biri, ichida jismlar ajratilgan, joylashgan, shakllari va hajmlari aniqlangan, harakat qilishga imkonlari boʻlgan oʻlchamlar toʻplami;
  • yuqoridagi taʼrifga qarshi maʼnoda: mavhum matematik konseptual soha (vaqt va son kabi) boʻlib, uning yordamida biz jismlarning joylashishi, shakli, hajmi, harakati va ular orasidagi masofani taqqoslaymiz va oʻlchaymiz;
  • Yer va uning atmosferasi tashqarisidagi koinot qismi.

Matematikada chiziqli fazo,faktor fazo,... lar ham bor Biz yashab turgan fazo 3 oʻlchovli fazo hisoblanadi.Va yana matematikada biz yashab turgan 3 oʻlchovli fazodan tashqari 4,5,... oʻlchovli fazo tushunchalari ham kiritilgan.Albatta bu kiritilgan fazolar faqat nazariy jihatdan tushuntiriladi amalda esa hattoki 4 oʻlchovli fazoni ham tasvirlab berish mushkul vazifa.