Igor I (taxminan 878-945) ― Kievning knyazi. Knyaginya Olganing ri va Svyatoslav Igorevichning otasi, "o'tgan yillar ertagi" dan boshlangan xronika an'analariga ko'ra - Rurikning o'g'li.

Radzivill Igor-945.jpg