Jinsiy moyillik individning qaysi jins vakillarini yoqtirishini va talpinishini belgilovchi atamadir. Eng keng tarqalgan jinsiy moyillik turlariga geteroseksuallik (qarama-qarshi jins vakillarini yoqtirish), gomoseksuallik (oʻz jinsidagilarni yoqtirish) va biseksuallik (ikkala jins vakillariga birdek talpinish) kiritiladi.

LGBT
Kamalak bayroq
Gomoseksuallik · Jins · Biseksuallik · Transseksuallik
LGBT tarixi
LGBT madaniyati
Teng jinsli nikohlar