Komiks (yun. κωμικ-ός - komediyaga doir) tayinli bir voqeani hikoya qiluvchi, uzviy ketma-ketlikda bogʻlangan rasmlar seriyasidir.

Komiks chizish jarayoni.