Komiks (yun. κωμικ-ός - komediyaga doir) tayinli bir voqeani hikoya qiluvchi, uzviy ketma-ketlikda bogʻlangan rasmlar seriyasidir.

Komiks chizish jarayoni.

Albatta komikslar hozir juda ommaviylashib bormoqda. Bunga misol qilib Marvel yoki DC komiksni aytishimiz mumkin. Komikslar bir jurnal yoki hujjat xolatidagi rasmlar bilan ifodalangan hikoyadir. Komikslarning turlari ham auditoriyaga ega. Komikslar kattalar uchun va xattoki yosh bolalar uchun ham maxsus ishlanadi. Hozirda O'zbekistonda komiks juda rivojlanmagan bo'lsada yaqin orada bu yo'nalish bizda ham ommaviylashadi degan umiddamiz