Kvadrat ildiz — matematika fanida keng ishlatiladi. Biror sonning 0.5 darajasini odatda kvadrat ildiz deb ishlatamiz.

Ildizlarni oʻrganish endigina boshlayotganlar birinchi kvadrat ildiz mavzusidan boshlaydi.

Yana q. tahrir