Kvadrat ildiz — matematika fanida keng ishlatiladi. Biror sonning 0.5 darajasini odatda kvadrat ildiz deb ishlatamiz.

Ildizlarni oʻrganish endigina boshlayotganlar birinchi kvadrat ildiz mavzusidan boshlaydi.

Funksiya grafigi

tahrir

Asosiy kvadrat ildiz funksiyasi   manfiy bo'lmagan haqiqiy sonlar to'plamiga ega funktsiyadir. Geometrik nuqtai nazardan, kvadrat ildiz funktsiyasi kvadratning maydonini uning yon uzunligiga ko'rsatadi.

 
Kvadrat ildiz grafigi

Yana q.

tahrir