Matematik deganda odatda matematik masalalarni yechadigan kishi tushuniladi. Shuningdek, matematikada sonlar, maʼlumotlar, miqdor, struktura, fazo va modellar haqida gap boradi.

Yunon matematiklari

Matematika kasbi oliy maʼlumotni talab qiladi. Matematiklarni tayyorlash odatda universitetlarning maxsus oʻquv boʻlimlarida amalga oshiriladi. SSSRda bular matematika yoki mexanik-matematika, fizika-matematika fakultetlari boʻlgan.[1] SSSRda bitirgan matematiklar dasturchi, institutlarda ilmiy xodim, oʻqituvchi va boshqa sohalarda ishlagan.[2]

Manbalar

tahrir
  1. М. И. Башмаков „Математик“,. Мир профессий. Человек - знаковая система. Молодая гвардия, 1988. 
  2. Е. М. Дынькин „Математик (математический анализ и его приложения)“,. Мир профессий. Человек - знаковая система. Молодая гвардия, 1988.