Matematik, oʻz ishida matematikadan koʻp foydalanadigan hamda matematik masalalarni yechadigan kishi. Shuningdek, matematikada sonlar, maʼlumotlar, miqdor, tuzilish, zamon, modellar va oʻzgarishlar haqida gap boradi.

Grek matematiklari.