Nonteizm teizmni qabul etmaslikdir. Nonteizm sirasiga ateizm, agnostitsizm, deizm, panteizm, apateizm kabi qarashlarni va Konfutsiylik, Taoizm, Buddizm dinlarini kiritish mumkin.

ShuningdekTahrirlash