Parametrli tenglama — matematikada biron-bir bogʻlanishni parametrlar yordamida ifodalagan tenglama. Parametrli tenglamaga sodda misol sifatida kinematikadan vaqt parametri bilan harakatdagi jismning joyini, tezlanishini va boshqa xususiyatlarini ifodalovchi tenglamani keltirish mumkin. Abstrakt maʼnoda parametrli tenglama deb tenglamalar toʻplamini aytish mumkin.

Parametrli tenglama bilan ifodalangan eskiz misoliga Kapalak grafigini keltirish mumkin.

Matematik taʼrifTahrirlash

x, a oʻzgaruvchilar qatnashgan

 

tenglama berilgan bo’lsin. Agar a ning har bir haqiqiy qiymati uchun bu tenglamani x ga nisbatan yechish masalasi qo’yilsa,

 

tenglama x oʻzgaruvchili va a parametrli tenglama deyiladi. a parametrli tenglamani yechish bu — parametr aning har bir qiymati uchun xning bu tenglamani qanoatlantiruvchi qiymatlarini topish demakdir.

HavolalarTahrirlash