Adabiy asar yozish uchun, hech shubhasiz, talant kerak, lekin yozilgan narsani oʻchirish, kitobxonga zarur gaplarnigina qoldi-rish uchun talantning oʻzigina kifoya qilmaydi, insof ham kerak.

Abdulla Qahhor