Qafasaminora yoki burj tepasidagi koʻshksimon qurilma; maxsus xona.