Qitʼa quruqlikning katta va yaxlit qismidir. "Qitʼa" tushunchasining yagona tarʼifi mavjud emas, shuning uchun Yer sayyorasidagi qitʼalar soni turli taʼriflarga koʻra turlichadir. Eng keng tarqalgan kelishuvga koʻra Yerda yetti qitʼa mavjud: Osiyo, Afrika, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Antarktida, Yevropa hamda Avstraliya.[1]

Turli kelishuvlarga koʻra qitʼalar soni turlichadir.

Qitʼa — Yer yuzidagi quruqliklarning atrofidagi orollar bilan birga shartli ravishda ajratilgan qismlari. Quruqlikni Qitʼalarga boʻlinishini materiklarga; bundan tashqari, Eski Dunyo va Yangi Dunyoga boʻlinishidan farqlash kerak. Qitʼalarning baʼzilari materiklarga toʻgri keladi. Yevroia va Osiyo Qitʼalari 1 ga materik, Amerika Qitʼasi esa 2 ta materikdan iborat (jadvalga q.). Ayrim olimlarning fikri-cha, Tinch okeanning janubi-gʻarbida joylashgan barcha orollar — Okeaniya ham baʼzan 7-Q deb qaraladi.

Qitalar / Materiklar MYevropa Osiyo Yevrosiyo 51Afrika Afrika 3Amerika Shim.Amerika Jan.

Amerika42Avstraliya va OkeaniyaAvstraliya va Okeaniya 87Antarktida Antarktida 14,0

Manbalar

tahrir