Qolgan oʻzan, qolgan daryo, qoldiq oʻzan — daryoning oldingi oʻzanidan butunlay yoki qisman ajralib qolgan qismi. Daryo oʻzaniga oqiziqlar tiqilib qolishi yoki daryoning boshqa tomonga burilib ketishi natijasida hosil boʻladi. Dastlab kichikroq koʻl, keyinroq bqiziqlar toʻlib botqoqlikka yoki zaxkash oʻtloqqa aylanadi.