Qosh — yoysimon, ko'zning ustida joylashgan, maxsus muskulga ega va mayda soch tolalari bilan qoplangan qismi.