Salaf sahobalar, tobeinlar va ularga ergashgan avlodlar vakilidir.

 • Belgili ro'yxat qismi

Salaflar roʻyxati:

 • Imom Abu Haneefah
 • Imom Al Awzai)
 • Imom Al Lais ibn Saad
 • Imom Malik
 • Imom Abdullah ibn Mubarak
 • Imom Sufyan ibn Uyainah
 • Imom Ash-Shafi'
 • Imom Ishaq
 • Imom Ahmad ibn Hanbal
 • Imom Al-Buxoriy
 • Imom Muslim
 • Imom Abu Dawud
 • Imom Az zahabiy
 • Imom Ibn Al Qayyum
 • Imom Ibn Kasir va boshqalar.

!Diqqat: Ibni Taymiya va unga ergashganlar salafiy emas ular soxta o'zini salafiy deb o'ylaydigan adashgan toifadir.

HavolalarTahrirlash

Shuningdek ko'rTahrirlash